Wat is subspace?

Tijdens BDSM activiteiten kan een sub in een tranceachtige toestand terechtkomen. Deze trance wordt vaak omschreven als een zweverig gevoel en wordt ook wel subspace genoemd. Binnen subspace wordt onderscheid gemaakt tussen zes fases.

De zes fases van subspace

I Top space

In deze fase zal de sub zichzelf meestal bevinden. De topspace geeft het gewone dagelijkse leven van een sub weer.

II Marginally down space

In de marginally down space schenkt de Domina rechtstreeks aandacht aan de sub. De sub wordt hierdoor geprikkeld en zal zijn bezigheden staken. Vervolgens zal hij afwachten of er bevelen volgen.

Als er geen bevelen volgen, zal de sub teruggaan naar topspace. Volgen er wel bevelen, dan zal de sub afdalen naar fase drie.

III Sprite Space of Sammy Space

In de sprite space test de sub (on)bewust de aandacht van de Domina en haar consequentie in gehoorzaamheid. Dit testen zal vaak iets kleins zijn, zoals de Domina ‘per ongeluk’ tuttoyeren, ‘vergeten’ het laatste slokje van een glas water op te drinken of doen alsof hij de opdracht niet goed verstaan heeft.

Als de Domina geen blijk geeft dat Zij ziet dat de regels overtreden worden, kan een sub terugschieten naar fase twee of mokkend in fase drie blijven zitten. Als een Domina een overtreding negeert, zal dit voor de sub voelen als een gebrek aan aandacht en liefde. Wordt de overtreding naar behoren gecorrigeerd, dan kan de sub afdalen naar fase vier. Deze afdaling vindt niet altijd plaats.

IV:a Blonde Space

In blonde space kan het lijken alsof de sub dronken is. De sub zal intellectueel slomer worden en merkbaar trager reageren. Logisch denken wordt moeilijker of zelfs onmogelijk.

In deze fase kan een sub niet langer beslissen over zijn eigen comfort en veiligheid. Alle vragen (“Knellen de boeien niet te veel?”,  “Kan je de straf nog volhouden?”, “Wil je gebruikmaken van je stopwoord?”) zullen in alle waarschijnlijkheid beantwoord worden met: “Ik weet het niet, Meesteres”.

Dit is correct, omdat in deze fase de sub geen enkel besef meer heeft. Let op: een sub kan in deze fase ook niet langer gebruikmaken van zijn stopwoord!

IV:b Deep Blonde Space

Deep blonde space is een fase die niet elke sub doormaakt. In deze fase komen alle kenmerken van fase IVa voor (blonde space), maar hierin is ook het gebruik van de stem als communicatiemiddel onmogelijk geworden.

Alleen heftige pijnprikkels kunnen nog leiden tot een ongearticuleerd gebrul. Als een sub in deze fase komt, is hij al ver afgedaald en de meeste sessies gaan dan ook niet verder dan dit. Een goede Domina kan echter haar sub naar fase vijf brengen.

V: Sub Vocal of Primal Space

Een Domina die een sub bewust naar sub vocal space brengt, doet er goed aan om ervoor te zorgen dat een sub stevig vastgebonden is. In sub vocal space komt er namelijk zoveel adrenaline in het bloed vrij dat de oernatuur de overhand krijgt.

De sub verliest zijn onderdanigheid en het lichaam brengt zichzelf in een vlucht- of aanvalspositie. De spieren spannen zich en de huid kan donkerrood (versterkte doorbloeding) of spierwit (het bloed wordt weggetrokken van de kwetsbare buitenkant) kleuren.

Door de veranderende hormoonbalans in het lichaam kan ook de lichaamsgeur veranderen. Een goede Domina doet er dan ook verstandig aan om een sub zichzelf niet te laten parfumeren als ze hem naar sub vocal space of zelfs naar fase zes wil brengen, zodat ze dit signaal herkent.

Als er in deze fase niet gereageerd wordt met verbale kalmerende woordjes of liefkozende aanrakingen, zal de sub naar fase zes afdalen.

VI: Deepspace

In deepspace heeft de oernatuur de overhand gekregen. De sub kan alleen nog maar dierlijke geluiden maken, zoals grommen en grauwen. De ogen staan anders en hij is hypergevoelig voor geluid, geuren, licht, bewegingen en aanrakingen.

De sub zal proberen om zichzelf te bevrijden en is in staat om leren boeien met één zwak punt aan flarden te scheuren. Als de sub los komt, zal hij zonder te aarzelen aanvallen. In deze fase is een sub gevaarlijk!

Enkele aandachtspunten

Subspace is geen spelletje! Een onervaren Domina die niet weet hoe ze Haar sub terugbrengt uit subspace kan haar sub voorgoed mentaal beschadigen.

Ga er als Dominant nooit van uit dat je alles weet of alles kent. Iedere subspace kan anders zijn en kan om een andere handelswijze vragen om een sub terug te laten keren. De Dominant mag dan ook nooit Haar aandacht laten verslappen!

Dominante groet,

Deana Deveney

1 reacties op “Wat is subspace?

  • 25 april 2012 om 15:16
    Permalink

    goed stuk , mis alleen het stukje dat subspace wordt veroorzaakt door een cocktail aan lichaamseigen hormonen ( namelijk adrenaline en de pijnstillende endorfine)

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Klamed B.V