Slavenveilingen in het Romeinse Rijk

Hoewel slavenveilingen tegenwoordig nog steeds voorkomen, worden ze meestal in het geniep gehouden. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen (spanning, gevoel van samenhorigheid, opwinding), maar hoe zou het zijn als het de normaalste zaak van de wereld was om een slavenveiling bij te wonen?

In de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk was dit het geval. Sterker nog, als je nog nooit een slavenveiling had bijgewoond, kon je jezelf geen echte Romein noemen! Lees verder

Slavenhandel in het Romeinse Rijk

De Romeinse economie was voor een groot deel afhankelijk van de slavenhandel. Slavernij werd daarom als vanzelfsprekend gezien en vormde een essentieel onderdeel van de samenleving. Als slaaf werd je net als alle andere goederen op de markt gekocht en verkocht zonder dat je hier zelf iets over te zeggen had.

Er bestonden geen wetten die tijdens de overdracht van bezittingen en goederen – waaronder complete slavenfamilies – ervoor zorgden dat slavenechtparen, ouders en kinderen niet opgesplitst werden. Lees verder

Slavenmarkten in het Romeinse Rijk

De Romeinse wet zag slaven als “roerend goed” dat net als elk ander product aan iedereen verkocht mocht worden. De allerbeste slaven werden verkocht in de saepta: de markt en ontmoetingsplek voor welgestelde Romeinen. Hier kon je de beste winkels en kraampjes van de stad vinden.

De locatie van de eerste slavenmarkt in het antieke Rome bevond zich echter in een gebied dat het Graecostadium heette, vlak achter de Basilica Julia op het Forum Romanum (het centrum van de stad). Lees verder

Hoe werden slaven gestraft in het Romeinse Rijk?

Romeinse slaven waren onderworpen aan de wil van hun Meester (Dominus), van wie zij geen bescherming of rechten toegewezen kregen. Als een slaaf in overtreding ging, werd hij dan ook met harde hand terechtgewezen. Vreselijke straffen werden door hun Meester bedacht, waarbij de slaaf werd doodgedrukt of zijn oren, handen, voeten, neus en lippen werden afgesneden.

Aan de andere kant bestonden er ook slaven die als een soort luxewaar werden gezien, in het bijzonder slaven die hoogopgeleid waren of over bijzondere vaardigheden beschikten. Dit soort slaven werden vaak minder ernstig gestraft dan hun ongeschoolde collega’s. Lees verder


    Klamed B.V