In kuisheid ter ere van vier Domina’s (2)

Dit verhaal is het tweede deel in een tweedelig verhaal. Lees eerst het begin: In kuisheid ter ere van vier Domina’s (1).

Let op: dit is een volkomen fictief verhaal n.a.v. een gesprek op Facebook. Alle karakters en gedragingen van personen die hierin meespelen worden toegeschreven aan het inlevingsvermogen van de Autrice en berusten niet per se op enige waarheden.

Meesteres Eleonora (?) gaf slaaf onderdanig een speels tikje in zijn gezicht en zei: ‘En nu opletten, anders weet je niet wat er van je verwacht wordt. Zo dadelijk leg Ik één van de sleutels onder een dobbelbeker en ga alle bekers door elkaar gooien.’ Grinnikend voegde Ze eraan toe: ‘Een soort BDSM balletje, balletje waar je eigen balletjes een belangrijke rol in spelen.’

‘Als alle bekers weer in een vierkant staan, moet je raden onder welke beker de sleutel ligt. Dat vertel je Mij door de letter in dat vierkant te zeggen. Als je goed raadt, doet die bepaalde Meesteres jou de kuisheidsgordel om en sluit Ze hem af met de sleutel. ‘

Maar…’ vervolgde Ze met een geamuseerde klank in Haar stem, ‘als je het mis hebt, mag die Domina jou straffen met alles waar Zij op dat moment zin in heeft! Je mag in totaal drie keer raden en als je dan nog het sleuteltje niet hebt gevonden, sturen We jou naar huis en verbannen Wij je van Onderdanigeman.NL.’

De schrik sloeg slaaf onderdanig om het hart. Naar huis zonder de Dames te mogen dienen? Niet meer reageren op verhalen, artikelen of posts? Niets meer mogen inbrengen op de site? Nooit meer verhalen en foto’s aanbieden voor publicBall crusheratie? Tegelijkertijd wond het idee hem echter mateloos op. Hij zou straffen mogen smaken die hem toegediend werden door deze bijzondere Diva’s!

Hij knikte weerloos, onderworpen, maar ook verwachtingsvol, toen hem scherp gevraagd werd of hij alles begreep en de consequenties aanvaardde. Meteen daarop begon het spel in alle ernst…

De Meesteres plaatste een sleuteltje onder één van de dobbelbekers en begon razendsnel de bekers langs elkaar en door elkaar heen te schuiven, totdat het slaaf onderdanig begon te duizelen. Hij kon met geen mogelijkheid de beker in de gaten houden waaronder zich de sleutel bevond. ‘Goed, slaaf, kies!’ werd hem toegebeten toen de bekers weer op een vierkant stonden.

Slaaf onderdanig had geen flauw idee. Het had elke beker kunnen zijn… Ten einde raad besloot hij maar te kiezen. Hij had in ieder geval de mogelijkheid om zelf te bepalen van welke Meesteres hij een afstraffing wilde hebben en hij koos voor de sadistische Deana. ‘D,’ zei hij vastbesloten terwijl zijn penis alleen al bij het vooruitzicht steigerde.

De Meesteres die tot nu toe nog geen rol had gespeeld stond op, nadat bleek dat het sleuteltje niet onder de beker lag. Ze droeg een dreigend kattenmasker dat Haar ogen en de onderste helft van Haar gezicht vrijliet. Ze liep heerserig op slaaf onderdanig toeliep, terwijl er een sluw lachje rond Haar mond speelde.

Voordat hij het wist, had hij een paar stevige en gemene trappen tegen zijn ballen te pakken. Terwijl hij door de onverwachte aanval in elkaar kromp van de pijn, drentelde Domina Deana zonder zich te haasten langs de kasten en trok vervolgens een apparaatje tevoorschijn dat het meeste leek op een bankschroef.

Triomfantelijk stapte Ze op slaaf onderdanig toe en knikte tevreden toen Ze zag dat zijn penis naar de zoldering wees, waardoor zijn balzak volkomen vrij lag. Met ruwe gebaren van Haar gehandschoende handen greep Ze zijn balzak beet en propte zijn ballen zonder pardon in de geopende bek van het bankschroefachtige voorwerp.

Meesteres Deana lachte schamper op het moment dat slaaf onderdanig in elkaar kromp toen zijn warme ballen het ijskoude ijzer raakten. ‘Jezus, jij bent wel een watje, hè? Het ergste moet nog komen…’ Met een sadistische grijns begon Ze te draaien aan de schroef die de bek van de ball crusher sloot en even later wist slaaf onderdanig niet meer waar hij het moest zoeken van de pijn.

Zijn ogen puilden bijna uit zijn kassen toen hij zag hoe zijn ballen onnatuurlijk plat werden terwijl de pijn naar steeds hogere niveaus steeg. Hij genoot ervan dat hij Meesteres Deana het geschenk van zijn ondraaglijke pijn kon aanbieden, maar op een gegeven ogenblik kon hij zich niet langer meer inhouden en slaakte een lange en huiverende kreet van pijn…

Smalend keek Meesteres Deana hem aan alsof Ze hem wilde vertrappen als een luis. Ze draaide echter de schroef wat losser, zodat de ballenplettende pijn doorzeurde maar nog net draagbaar bleef. ‘Je moet nog wat langer mee,’ siste Ze kwaadaardig, maar kon het toch niet nalaten om hem nog een valse trap na te geven tegen zijn ballen, die nog steeds gevangen waren in de ball crusher.

‘Nou, de eerste ronde leverde geen sleutel op, dus jij gaat door naar de tweede ronde,’ annonceerde Meesteres Eleonora met de gelikte glimlach van een top quizhost. Vervolgens begon Ze opnieuw de bekers als een razende heen en weer te schuiven.

Slaaf onderdanig kon het nu allemaal wat beter volgen en toen alle bekers op een vierkant stonden, zei hij vol overtuiging: ‘H.’ Met een vernietigend glimlachje lichtte Domina Eleonora de beker op, zodat hij kon zien dat er niets onder de beker lag. Teleurgesteld zakte hij achterover en genoot opnieuw van de pijn die hij ter ere van de Domina’s mocht doorstaan.

Indiana Jones zweepHij had gelijk gehad. De Domina die hem in eerste instantie in de boeien had geslagen, stond opnieuw op. Meesteres Helena keek eens tussen zijn benen en vond blijkbaar dat Meesteres Deana gedaan had wat de ballen van slaaf onderdanig nodig hadden. Vastbesloten liep Ze naar de muur en haalde daar een meterslange zweep af die zo bij een Indiana Jones film vandaan had kunnen komen.

Als een volleerde artist liet Ze de zweep knallen en voordat slaaf onderdanig het wist, had Meesteres Helena zonder aarzelen de vlammetjes van een stuk of drie gotische kaarsen met de punt van Haar zweep gedoofd. Opnieuw zwol zijn borst van trots dat hij de kans kreeg om deze bijzondere Domina’s te mogen dienen.

Een beetje schuldig bedacht hij dat hij dit eigenlijk alleen te danken had aan zijn onbezonnen opmerking, maar hij kreeg geen tijd om daar verder over na te denken. ‘Rechtop zitten, hoofd naar voren,’ blafte Meesteres Helena hem toe en geschrokken deed hij wat hem bevolen werd.

Suizend floot de zweep op zijn nek af en wikkelde zich eromheen. Slaaf onderdanig kon nauwelijks meer ademhalen en dat werd nog erger toen Meesteres Helena achter de stoel ging staan en de zweep met kracht aantrok. Zijn hoofd knalde tegen de rugleuning en door het aantrekken van de zweep werd zijn luchtpijp afgekneld.

Langzaam maar zeker begon hij sterretjes te zien en er trok een rood waas voor zijn ogen. Bloed en zuurstof konden zijn hersenen niet meer bereiken en hij begon weg te zakken in de vergetelheid. Een ongekende sensatie van genot begon zich van hem meester te maken. Hij kreeg een licht gevoel in zijn hoofd en zijn penis klopte als een gek. Vlak voordat hij het bewustzijn verloor, kreeg hij een explosief orgasme

Slaaf onderdanig kwam proestend weer bij toen Meesteres Helena een emmer ijskoud water in zijn gezicht gooide. De zweep was intussen alweer opgeborgen en na hem een goedkeurend knikje te hebben gegeven, nam Domina Helena weer plaats.

Hij was inmiddels ook door iemand bevrijd van de ball crusher. Hij stond nu voor de allesbeslissende, laatste worp en die mocht niet gehinderd worden door pijn. Nu was het erop of eronder… Vol spanning volgde hij opnieuw de gang van de dobbelbekers, terwijl Meesteres Eleonora druk aan het goochelen was.

Triomfantelijk riep hij: ‘E!’ toen de bekers weer stilstonden. Slaaf onderdanig kon een enthousiast ‘Yes!’ niet inhouden toen Meesteres Eleonora de beker optilde, maar zweeg verschrikt door de geïrriteerde blik die Meesteres Artemis hem toewierp. ‘Kijk eens aan, subje heeft het toch gered,’ zei Domina Eleonora met een plagend lachje. ‘Dan is het Mijn taak om jou in kuisheid te brengen.’

Nadat alle boeien waren losgemaakt, stond slaaf onderdanig voor de stoel terwijl hij de diepe voren van de leren banden wreef. Die zouden nog wel een tijd zichtbaar blijven. Zijn penis was behoorlijk ingezakt na de gigantische explosie, maar begon weer op te komen nu Meesteres Eleonora op hem afkwam met zijn verdiende beloning.

‘Oh nee, mannetje, dat gaat niet door,’ zei Meesteres Eleonora, terwijl Ze vastberaden zijn penis beetgreep met Haar leren handschoen en het in opstand komende apparaat hardhandig de kuisheidsgordel in forceerde. Kort daarna was zijn penis hermetisch weggesloten…

‘Zo,’ zei Domina Artemis tevreden. ‘Aan alle voorwaarden is voldaan. Je hebt je straf goed doorstaan.’ Spottend voegde ze eraan toe: ‘Er is alleen nog één addertje onder het gras… Je krijgt niet te horen wanneer jij uit kuisheid mag. Als Wij vinden dat het genoeg is, sturen We jou het sleuteltje via de post toe. Daarna mag je de kuisheidsgordel inclusief sleuteltje naar dit adres sturen. Ingerukt, mars…!’

Zou jij ook wel de hoofdrol in een BDSM verhaal willen spelen? Laat hieronder je reactie achter en misschien verwerken Wij de volgende keer jou wel in eens van Onze verhalen! 

6 reacties op “In kuisheid ter ere van vier Domina’s (2)

 • 24 april 2012 om 20:45
  Permalink

  Helena, U heeft met dit deel mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Een domina die na een paar losse zinnen die we hebben gewisseld al zo mijn gedachten kan verwoorden maakt die Domina voor mij tot een natuurtalent. Ik kon mij zo in het verhaal inleven dat ik daadwerkelijk de trappen die Deana tegen mijn ballen gaf voelde; het mij ‘groots mogen voelen door klein te mogen zijn’ heeft U met de juiste woordkeus mij al lezend laten beleven; de zwepen die U mij gaf lieten mij echt voelen dat het echt nodig was mooi verwoord door het te laten uitmonden in een gigantische explosie (moet denk ik voor een Domina prachtig zijn om het op zo’n wijze bij een onderdanige op te laten komen :)); het weer opkomen van de penis op het moment dat Eleonora met de kuisheidsgordel aankwam ervaarde ik bij het lezen alsof mijn penis nog een laatste keer van zijn vrijheid wilde genieten alvorens die echt opgesloten zou worden.
  Als ik mijzelf niet in de gelukkige omstandigheid prijs dan zou ik na dit verhaal niets anders meer willen dan… en daarvoor al het mogelijke in het werk stellen om..
  Het open einde heel prachtig, mijn fantasie slaat op hol..maar dat zal ik wel een keer weer in een paar losse zinnen aangeven; deel drie zal mogelijk ook wel een keer aan Uw ‘heerlijke geest’ ontspruiten.

  Beantwoorden
 • 27 april 2012 om 20:45
  Permalink

  Shit, niet om te pruimen ! Maarre ongeroerd laat het me ook niet . . . eerlijk is eerlijk.

  Beantwoorden
 • 13 juni 2012 om 13:51
  Permalink

  Zo’n kuisheidsgordel trekt me wel aan, maar ikvindt hem voorlopig nog veel te duur.Er mee rondlopen is geen probleem denk ik en daarom neem ik even de woorden van een andere reactie over door te zeggen dat ik voorlopig nog best zonder gordel kan en dat de beslissing dus ook bij mij ligt.
  Iets anders wordt het als ik in de toekomst, want daar moeten we toch wat aan denken hé, een mooie, stijlvolle Domina of Meesteres ontmoet die me de opdracht (want VRAGEN doen Meesteressen inderdaad niet)zou geven om een tijdje een kuisheidsgordel te dragen…..Om m’n Meesteres te dienen en te eren zou ik dat als beginnende sub wel moeten uitvoeren maar kan ik bepalen welke versie (goedkoop, duurder, duurst) ik me dan aanschaf en nog belangrijker WIE de sleutel bijhoudt?
  Ik zou dat proefondervindelijk wel eens willen proberen en ik weet ook uit ervaring dat veel mannen denken dat zo’n kuisheidsgordel alleen dbedoeld is voor vrouwen…. kwestie van onder controle te hebben of te houden…maar dat is een groot misverstand. Ook wij (mannen) zouden er mee gediend zijn indien we zo’n ‘ding’ zouden omdoen en de sleutel toevertrouwen aan onze vriendin of vrouw. Kwestie van mekaar te vertouwen.
  Ik vraag me wel af of dat ‘ding’ te dragen is in het dagelijkse leven.Zonder ongemak of op te vallen (op de tram, metro, bus, op straat)
  Thuis denk ik dat ik er geen probleem mee zou hebben. Dus ook daarmee gaan slapen kan best….ik ben Fetisjh-gevoelig en heb ’s nachts ook nog m’n boeien om (pols & enkels) die dan nog onderling vervonden zijn met kettingen
  Ik slaap daar goed mee en het geeft me een ontspannen gevoel.
  Dus zo’n kuisheidsgordel zou misschizen wel voor extra belasting.
  Ik ga er nog even over slapen (met de boeien aan natuurlijk!) en dan zien we wel. Ik vindt de prijs echter ook ’n spelbreker….financiël heb ik het niet zo breed moet ge weten…maar er komt misschien een tijd dat het WEL KAN?
  zeer vereerde groetjes van ’n minzame, onderdanige slaaf in wording.
  Subje63

  Beantwoorden
  • 20 juni 2012 om 11:41
   Permalink

   Op de vraag of jijzelf mag bepalen welke versie kuisheidsgordel je moet aanschaffen kan en mag Ik geen antwoord geven. Dat wordt helemaal bepaald door de Meesteres die jou die opdracht geeft.
   Een kuisheidsgordel is over het algemeen ongemerkt te dragen, tenzij je een strakke broek aanhebt. Met een beetje overleg en een juiste keuze van broek hoeft dat geen problemen op te leveren.
   Overigens is ook dat weer iets dat helemaal door jouw Meesteres bepaald zal worden. Als Zij wil dat jij zo’n attribuut redelijk zichtbaar draagt, dan heb jij je daarin natuurlijk te voegen.

   Beantwoorden
 • 5 februari 2019 om 08:00
  Permalink

  ik ben opzoek naar een meesteres die me gekuist wil houden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Klamed B.V