Hoe kom je van je stalker af?

Sommige stalkers leren het werkelijk nooit, ook al heb je de tips en aanwijzingen uit het artikel over stalking netjes opgevolgd. Het meest hardnekkige type heeft een bord voor zijn kop dat gemaakt is van plaatstaal en dat bord is ook nog eens vastgezet met kettingen en veiligheidssloten.

Hoe hard je bij deze pain in the ass de waarheid er ook probeert in te rammen, alles ketst af op die bepantsering. Dat betekent dat je afscheid moet nemen van de kleine middelen en meteen de grote middelen uit de kast moet halen.

Realiseer je overigens wel dat het niet gemakkelijk gaat worden. Dat moet je er echter wel voor over hebben, anders krijg je over tien jaar nog steeds een valentijnskaart van je ongewenste aanbidder of aanbidster!

Stalker in huisOok hier geldt weer de hoofdregel: wees niet passief en neem actie, anders blijft hij of zij je opwachten op de hoek van de straat.

In deze fase moet je instanties als de politie, de rechter en misschien wel je woningbouwvereniging in de arm nemen om je eigen levensruimte terug te veroveren. No mercy for the intruder! Dat woord intruder of indringer is trouwens geen stijlgrapje, want het hardnekkige soort stalker kan heel erg ver gaan als de wanhoop toeslaat.

Zeker als het gaat om je ex kan dat vervelend worden als hij of zij nog steeds een duplicaatsleutel heeft van jullie vroegere liefdesnestje. De volgende tips en maatregelen komen misschien overdreven of mogelijk zelfs extreem over, maar niets mag je meer verbazen als je stalker je eerste maatregelen heeft overwonnen.

Stalk je stalker!

Dit klinkt natuurlijk een beetje dubbel na alle afwijzende taal die we al aan stalking gewijd hebben, maar in deze fase moet je toch echt informatie verzamelen over je pestkop.

Per slot van rekening heb jij niet gevraagd om al die ongewenste aandacht en je hebt zijn of haar gegevens nodig als je bij de politie langsgaat. Als het gaat om je ex weet je waarschijnlijk al een boel, maar in principe gaat het om de volgende zaken:

 • Waar werkt je stalker?
 • Waar woont hij of zij?
 • Wie zijn de  vrienden en familieleden van je stalker?
 • Wat is het merk en het nummerbord van zijn of haar auto?
 • Welk dagschema houdt hij of zij aan?

Vooral dat laatste punt is natuurlijk een moeilijke. Je kunt je stalker slecht gaan schaduwen en soms kan dat zelfs extra risico met zich meebrengen. Probeer echter waar mogelijk info te verzamelen over de werktijden, de sportclubs waar hij of zij naartoe gaat, op welke dagen en tijd dat is, in welke stamkroeg hij of zij regelmatig komt, enzovoorts.

Belangrijk is om deze gegevens te noteren in een logboek. Noteer ook precies wanneer en hoe je die informatie hebt verzameld, zodat jij daarover duidelijkheid kunt geven als gerechtelijke acties nodig zijn!

Het stalken van een cybervlam wordt natuurlijk moeilijk, omdat je meestal niet weet om wie het gaat. In plaats daarvan kun je het beste wat extra acties nemen:

 • Het is open deuren intrappen, maar toch: noem nooit je huisadres en telefoonnummer online.
 • Zet nooit persoonlijke handtekeningen in je uitgaande e-mails.
 • Blokkeer en vooral negeer gebruikers die je niet bevallen op een forum of in een chatroom.
 • Schakel als het nodig is de beheerder of moderator van een forum of chatroom in om van je cyberongedierte af te komen.
 • Kijk uit voor mensen die aardig overkomen, maar die misschien jouw stalker kunnen zijn en probeer fake verhalen door te prikken.

Schakel autoriteiten in

Bij een hardcore stalker is het vaak nodig om hem of haar hardhandig tot de orde te laten roepen door bevoegde instanties. We weten het, dat is een heel gedoe, maar hey, wil je er vanaf of niet?

Overigens moet je daarbij wel incalculeren dat dit ook een nadeel met zich mee kan brengen. Het probleem van dit soort maatregelen is namelijk dat je stalker dat zal zien als een vuile stoot onder de gordel en dat kan hem of haar really pissed maken.

Voordat je het weet, is je oude vlam getransformeerd in de vlam die jou wil verbranden. Die wraakzuchtige vlam houdt jou dan verantwoordelijk voor al het onrecht dat hem of haar is aangedaan.

De eerste stap in dit autoriteitenverhaal is de stap naar de politie. Doe aangifte wegens stalking en kom dan meteen op de proppen met je logboek en de door je stalker verzonden brieven en e-mails die je verzameld hebt.

Dat geeft de dienstdoende politieambtenaar inzicht in hoe ernstig de situatie is en hij kan dan afspraken met je maken over de verdere procedure. Bel ook altijd meteen 112 als er sprake is van strafbare feiten.

Voorbeelden daarvan zijn: smaad of laster, bedreiging, mishandeling, huisvredebreuk, vernielingen, hinderlijk tegen je wil blijven volgen/opdringen, hinderlijk ophouden op de openbare weg, je de weg blokkeren en je klemrijden met een voertuig. Dat is een hele waslijst waarmee jij je belager op heterdaad kunt laten betrappen en dan is het alvast 1-0 voor jou!

Als ook dat niet helpt, vraag dan aan een advocaat of er een gerechtelijke procedure opgestart kan worden in verband met het afdwingen van een straat- of contactverbod. Zo’n verbod kun je afdwingen via een kort geding en is redelijk snel af te wikkelen. Uiteraard komen in dat geval je logboek en de verzamelde brieven en e-mails weer van pas!

Aanvullende acties tegen je stalker

Het is nu ook tijd voor extra maatregelen om je stalker nog minder kansen te bieden op contact en om jezelf te beschermen. Bekijk dat een beetje nuchter, want het hoeft  natuurlijk niet zo te zijn dat je pestkop verdergaat dan wat hij of zij nu al doet, maar safety first kan geen kwaad. Je kunt daarbij denken aan de volgende acties:

 • Houd afstand. Mocht je merken dat je stalker je volgt op straat, houd dan zoveel mogelijk afstand tussen jullie beiden, zodat hij of zij geen kans krijgt om dichterbij te komen.
 • Stalking: reis niet alleenReis zoveel mogelijk samen met anderen. Een stalker haakt af als je steeds samen met anderen gezien wordt. Parkeer het liefst op veilige en goedverlichte plaatsen.
 • Houd altijd je mobiel bij de hand. Dit zal geen probleem zijn, want bijna iedereen heeft momenteel een mobieltje. Een mobiel waarmee je foto’s kunt maken en conversaties kunt opnemen is een pluspunt. Zorg dat de alarmnummers erop staan die je nodig zou kunnen hebben.
 • Laat de telefoonverbinding van je stalker afsluiten. Dat is mogelijk als je herhaalde klachten hebt over ongewenste telefoontjes.
 • Wees alert op vreemde zaken op je werk. Als je stalker ook contact met je zoekt op je werk, vraag dan aan collega’s om je telefoontjes te screenen. Open geen anonieme post of post van afzenders die je niet kent. Open geen onverwachte pakketjes. Dat geldt voor de post die je op je werk ontvangt, maar natuurlijk is dit ook belangrijk voor je privépost.
 • Zorg dat niemand bij je post kan. Neem desnoods een postbusadres als je vreest dat je stalker de post uit je brievenbus kan hengelen.
 • Neem een geheim telefoonnummer. Ook dat is natuurlijk een gedoe, maar het voorkomt wel die nare telefoontjes. Zorg in ieder geval voor een ander mailadres en geef dat telefoonnummer en het nieuwe mailadres alleen aan vrienden en familieleden.
 • Beveilig je woning. Verander je sloten of laat dat doen door de woningbouwvereniging als je in een huurwoning zit. Beveilig deuren en vensters en neem desnoods een beveiligingsinstallatie als je het niet vertrouwt.
 • Neem een waakhond. Dit is natuurlijk een extreme actie, want dat moet maar net kunnen. Het kan eventuele indringers echter wel afschrikken. Overigens levert dat natuurlijk een extra probleem op. Sommige stalkers gaan zich namelijk richten op je huisdier als het niet lukt om toegang tot jou te krijgen.
 • Bescherm je kinderen als je ze hebt. Laat je kinderen van en naar school brengen door een vertrouwd iemand als jijzelf daar geen gelegenheid voor hebt. Licht het schoolpersoneel in en vertel welke mensen jouw kinderen mogen ophalen. Dit is vooral belangrijk als je ex tevens je stalker is.
 • Neem zelfverdedigingslessen. Ook dit lijkt extreem, maar je doet dit ook voor je algehele welzijn. Dit soort cursussen verhogen je eigenwaarde en zelfrespect, waardoor je jezelf ook zekerder voelt naar je pain in the ass toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Klamed B.V