Schuld, berouw en boetedoening deel 15

Het duurt zeker weer een halve minuut voordat André de stem van Ilse van Veenendaal “Binnen!” hoort roepen. Hij opent de deur en gaat naar binnen. Op enige afstand vóór de gemakkelijke leren clubfeauteuils van de beide Dames staat nu een klein zeer laag krukje. “Ga daar maar zitten, sub,” zegt Ilse.

André gaat netjes op het ongemakkelijke krukje zitten en kijkt tegen de Dames op. Hooghartig kijken beiden hem aan. Zij laten beiden bewust een lange stilte vallen. Dan zegt Ilse streng: “Zo! Daar zit je dan, subje. Min of meer op het strafbankje. Ik heb van Mevrouw Van Linschoten de hele situatie uitgebreid uitgelegd gekregen en nu wil ik jóuw versie horen. Vertel!” André wordt rood.

Dan begint hij hakkelend zijn verhaal, hoe stom hij is geweest om zich te laten verleiden door Agnes, hoeveel spijt hij daar van heeft, dat hij bezig is met het boetedoeningstraject wat Natascha hem heeft opgelegd en dat hij er alles voor wil doen om Natascha weer terug te krijgen. “Het is goed dat je je volledig bewust bent van het feit dat jíj, en jíj alleen, geheel verantwoordelijk bent voor de ontstane situatie. En je doet inderdaad, zoals ik van Mevrouw Van Linschoten begreep, je best om de boetedoening zo goed mogelijk in te vullen. Uiteraard is dat ook wel het allerminste wat je kunt doen, vind je zelf ook niet?” “Ja Mevrouw,” antwoordt André deemoedig.

Ilse vervolgt: “Maar er is nog een ánder punt wat aangesneden moet worden en waar jij je, werkelijk tot op de dag van vandaag, alleen nog maar van je allerslechtste kant hebt laten zien: jouw seksuele houding ten opzichte van jezelf, van Mevrouw van Linschoten, maar ook ten opzichte van derden, en dan heb ik het niet alleen over Agnes, subje! Heb je enig idee waar ik op doel?” André wordt weer rood en stamelt benepen: “Da..dat..eh..ik…dat ik zo snel opgewonden raak, Mevrouw.” “Kijk! Dat is precies waar het omgaat. Jouw schijnbaar ongebreidelde geilheid en behoefte aan seksuele opwinding, waarbij er voor jou blijkbaar maar één ding belangrijk is: dat jij aan je trekken komt.

Ik heb begrepen van Mevrouw Van Linschoten dat alléén in het begin van jouw relatie met haar jij voldoende aandacht aan háár seksuele behoeften schonk, maar dat dat al snel alleen nog maar om jou ging. Voor iemand die van nature nu niet direct al te ruim bedeeld is wat zijn geslachtsorgaan betreft – ik bedoel jouw kleine pikje, sub – is dat nogal opportunistisch, vind je niet?” André knikt slaafs, maar wordt vuurrood van schaamte. “Maar als je in een boetedoeningstraject zit en je schoffeert een gast van Mevrouw Van Linschoten door, terwijl je haar een dienst aan het verlenen bent – het was geloof ik een voetmassage, niet Natsacha? – dan in het geniep opgewonden te raken, dat is toch wel de limit, hé subje.” André krimpt steeds verder in elkaar op het kleine krukje. Hij kan wel door de grond zakken.

“En als je dan een opdracht krijgt van mevrouw Van Linschoten om haar fijne lingerie op de hand te wassen en je gaat je vervolgens seksueel te buiten aan haar slipjes en kousen, wat moet zij daar dan wel niet van denken, sub?” “He..het sp..spijt me,” brengt André er krampachtig uit. Hij zou het liefst met krukje en al willen oplossen in de lucht. “Het spijt je, zeg je? Maar is dat voldoende? Is dat genoeg om herhaling van dit uiterst gênante gedrag te voorkomen? Want als ik nog geen 10 minuten geleden van mijn receptioniste moet horen dat zij jou een eenvoudig opdrachtje geeft – het schoonmaken van haar laarzen in dit geval – en ze constateert bij jou – ondanks jouw kleine pikje – een bobbel in je broek? Of laten we zeggen een bobbeltje dan? Wat is dan de garantie dat het jou spijt? Nou?!” Natascha kijkt André met ijskoude ogen aan.

Ilse van Veenendaal laat bewust een lange pijnlijke stilte vallen. “Ik sch..schaam me…he..heel erg, Mevrouw.” “En terecht sub!! Besef je, dat je nog een héél, héél lange weg te gaan hebt voor je van jezelf een voor mevrouw Van Linschoten enigszins acceptabele omgangspartner hebt gemaakt?! En besef je ook dat jou dat nooit alleen gaat lukken? Dat je daar intensief bij moet worden begeleid? Daarom heeft Mevrouw Van Linschoten besloten om jou een therapietraject te laten volgen bij mijn instituut. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op het afleren van bepaald hinderlijk seksueel gedrag, in jouw geval je obsessieve lust tot seksuele opwinding.” Ilse van Veenendaal vervolgt haar betoog op dezelfde dwingende, belerende toon. “Verder zal je geleerd worden véél meer tijd, eigenlijk 100% van je vrije tijd, te besteden aan het tevreden stellen van Mevrouw van Linschoten, op elk denkbaar gebied, zeker ook op seksueel gebied. Besef wel heel goed dat er gewerkt zal gaan worden aan een ingrijpende persoonlijkheidsverandering. Het is een zware therapie.

Ik wil je twee keer per week hier hebben voor trainingssessies, die twee uur per sessie duren. Je krijgt huiswerk mee, meestal in de vorm van opdrachten, zoeken van informatie op internet, lesjes enz. Dat huiswerk laat je ter controle aan mevrouw Van Linschoten zien. Zij zal het voorzien van haar kritische beoordeling zodat ik daar in de sessies mee aan de gang kan. Mevrouw Van Linschoten zal jouw huiswerk ondertekenen.

Huiswerk zal zeker ook bestaan uit het volgen door jou van allerlei cursussen. bijvoorbeeld een cursus huishoudkunde, kookcursussen, een cursus etiquette en cursussen voetverzorging en massage, om maar eens wat te noemen Allemaal nuttige zaken waar Mevrouw Van Linschoten en haar vriendinnen dan weer heel veel voordeel en plezier van zullen hebben. Kun je dit allemaal een beetje bevatten, sub?” André knikt onderdanig en zegt: “Ja Mevrouw.” “Mooi zo, rest mij nog één belangrijke voorwaarde mede te delen, die onontbeerlijk is voor het welslagen van met name de therapie, maar ook voor een doeltreffende opbouw van jullie relatie. Jij wordt verplicht, subje, tot het dragen van een chastidy-device voor tenminste de duur van de therapie.” Andre schrikt. “Moe…moet d..d..dat..echt, Mevrouw?” “Het is een éis van mevrouw Van Linschoten. Bovendien beveel ik het van harte aan, sub.” André kijkt Natascha aan. Die kijkt hem hooghartig en triomfantelijk aan.” “Ik neem zomaar aan dat de geringste aarzeling jouwerzijds daaromtrent nu onmiddellijk tot het einde van de relatie leidt, of heb ik het mis, Natascha?” zegt Ilse van Veenendaal. “Je hebt het helemaal bij het juiste einde, Ilse.

Een half jaar volledige chastidy is naar mijn stellige overtuiging het minimum en een absolute must voor het welslagen van én de therapie én het herstel van de relatie.” “Mooi zo!” antwoordt Ilse. “Sub!” Ze kijkt André doordringend aan. “Akkoord??” “Ja Mevrouw,” knikt André slaafs. “Mooi! Even vast een kleine proeftraining: Kijk naar de grond.” André kijkt onderdanig naar de grond. Seconden tikken voorbij. Dan knipt Ilse in haar vingers. André kijkt haar direct aan. Ilse maakt een beweging met haar vingers dat hij naar haar toe moet komen. Andre staat op maar Ilse knipt weer in haar vingers en wijst naar de grond.

Andre gaat op zijn knieën en kruipt naar Ilse toe. Zij knipt weer in haar vingers en wijst op haar rechterlaars. Andre kruipt naar de laars toe en kust deze. Dan knipt Ilse weer en wijst naar het krukje. Andre kruipt terug en gaat slaafs met zijn gezicht weer naar de grond gericht op het krukje zitten. “Kijk, Natascha. Ik heb niets gezegd en toch deed jouw subje precies wat ik wilde. Non verbale training zal daarom zeker niet ontbreken in de therapeutische trainingssessies.” “Geweldig!” reageert Natascha enthousiast. “Dat is wel een prima manier om orders te geven. Ik wil graag alle non verbale commando’s die jij hem leert ook kennen, Ilse.” “Vanzelfsprekend! Ik zal dat uitgebreid in de huiswerkopdrachten meegeven, zodat jij volledig op de hoogte blijft en direct profijt hebt van subje’s training. Dan heb ik hier vast jouw intake-formulier, subje. Het is in drievoud. Lees het bij de receptie goed door, teken alledrie de exemplaren en lever die dan bij mij in. Mevrouw Van Linschoten en ik nemen de verdere stappen door.” “Ja Mevrouw.” André staat op, neemt de papieren aan van Ilse van Linschoten,maakt nederig een buiging, ook voor Natascha, en gaat het kantoor uit.

Andre loopt naar de receptie en vraagt, met buiging en al, heel beleefd aan Chantal waar hij even kan zitten om zijn intake-formulier door te lezen en te tekenen. “Kom maar hier naast mij, daar staat een bureau voor subjes.” Andre gaat achter de receptiebalie heen en ziet naast het mooie grote bureau van Chantal een kinderformaat lessenaartje en een net zo klein stoeltje. “Ga daar maar zitten, subje,”zegt Chantal zo neerbuigend mogelijk. Nederig maakt André een buiging en gaat op het uiteraard zeer ongemakkelijke stoeltje zitten. Hij vouwt het intake-formulier open en begint te lezen:

INTAKE-VERKLARING
betreffende sub 139,

Aanleiding:
sub 139 heeft jegens zijn Partner een buitengewoon zware en ongehoord laaghartige relationele misdraging gepleegd.

Coulance:
De Partner heeft in Haar oneindige goedheid besloten desondanks de relatie met sub 139 – zij het onder zeer stringente voorwaarden – voort te zetten.

Probleemoplossing:
Eén van die voorwaarden is de verplichting voor sub 139 tot het volgen van een intensieve therapie bij IGSH, waarbij:
a. zijn gedrag dusdanig zal worden gecorrigeerd dat een dergelijke of soortgelijke misdraging als sub 139 zijn Partner heeft aangedaan niet meer voor kan komen;
en waarbij:
b. met name de seksuele attitudes van sub 139 in het algemeen en zijn opvattingen omtrent seksualiteit in het bijzonder via een intensief heropvoedingstraject dusdanig zullen worden omgebogen en bijgesteld dat deze een voor de Partner acceptabele vorm krijgen.

De therapie kent onder meer een zogenoemd “gons”-traject, waarbij door zeer intensieve, met name op de praktijk gerichte trainingen de elementen gehoorzaamheid, onderdanigheid, nederigheid en slaafsheid tot een dusdanig ver niveau zullen worden doorontwikkeld dat deze elementen uiteindelijk automatische en vooral primaire attitudes in het karakter van sub 139 zullen zijn.

Bijkomende voorwaarde:
Teneinde een goede en vruchtbare therapie te garanderen is sub 139 verplicht, met ingang van nu en minimaal voor de duur van de cursus (welke voorlopig op zes maanden is gesteld) een zogenoemd chastidy-device te dragen. Deze wordt heden in ons Instituut aangelegd.

Uitwerking:
De therapeutische sessies vinden 2x per week plaats en duren 2 uur per sessie. Er zal na elke sessie feedback plaatsvinden naar de Partner.

Ondertekening:

Partner:

Therapeut:

sub 139:

Plaats:
Datum:

2 reacties op “Schuld, berouw en boetedoening deel 15

  • 20 maart 2022 om 15:57
    Permalink

    Zo een overeenkomst met eigen gevoelens. Echter zie een relatie op vergelijkbare wijze als utopie voor mij.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Klamed B.V